Top
 

Kurum Psikoloğu

Kurum Psikoloğu Hizmetimiz

Kurum psikoloğu hizmetimiz için sıkça aldığımız sorular ve cevaplarımız

Kurum psikoloğu ne yapar ?

Psikologların en yaygın olarak çalıştığı alan psikolojik danışmanlık alanı kurumlara özel biçimlendirilir.

• Kurumun çalışanlarına Bireysel Terapi (50 dak.)
• Kurumun çalışanlarına Grup Terapi (maks. 10 kişi, 90 dak.)
• Takım içi ve takımlar arası çatışmalarda Süpervizyon
• İnsan Kaynakları Danışmanlığı
• Psikometrik Ölçme ve Değerlendirme
• İşe alım süreçlerinde Danışmanlık
• Özel Durumlarda Destek: örn. kalp krizi sonrası iş başı yapan çalışan, hamile iznine ayrılan çalışan, iki çalışan arası çatışma, , evlenme ve boşanma süreçlerinin işe yansıması vs.
• Yöneticiler ve yönetici adaylarıyla performans arttırmada Koçluk
• Akut durumlar için Telefon Desteği
• Özel e-yazışma (Örn. kendini yazarak ifade etmeyi tercih edenler için, sorusuna cevap arayanlar için, arada kalmış hisseden, karar verme süreçlerinde)

Neden psikologtan destek alınır ?

Kurumsal alanda çalışan psikologlar yaşamının çeşitli alanlarında (kişisel, ailevi, duygusal, sosyal, mesleki, gelişimsel ya da ekonomik) değişim isteyen insanlarla çalışırlar. Bu kişiler, var olan davranış kalıpları işlevini yitirdiğinde, problem yarattığında ve/veya kendilerini mutsuz ettiğinde yardım ararlar ve çalıştıkları kurum bunu destekler.

Kurum Psikoloğun temel amacı, destek isteyen kişilerin var olan bakış açılarını ve davranış kalıplarını kurum kültürüne de uygun değiştirmesine ve yeni davranış biçimleri öğrenmelerine yardımcı olmaktır. Değişim ve gelişim ancak farkındalık, öğrenme ve öğrendiğini uygulama ile gerçekleşir. Bunun için istekli ve kararlı olmak, uzmanla işbirliği yapmak ve yeterli zamanı tanımak çok önemlidir.

Psikologlar nasıl bir eğitim alır ?

Psikologlar, lisans eğitimi boyunca insanın sinir sistemi ve dolayısıyla fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal işlevleriyle ilgili bilgiler edinir.

İnsan yaşamının farklı dönemlerindeki gelişimsel özellikleri, kişilik gelişimi, dil gelişimi, iletişim, motivasyon, karar verme mekanizması, zeka, öğrenme ve bellek, insanın sosyl davranışı, insanın örgütsel davranışı, psikoloji biliminin tarihsel gelişimi, sinir sistemiyle ilgili ruhsal ve zihinsel bozukluklar ve çeşitli psikoterapi yöntemleri hakkında birçok şey öğrenirler.

Bireyin ya da grubun davranışlarını ölçmek ve değerlendirmek, psikoloji alanındaki bilimsel çalışmaları planlamak, uygulamak, istatistiksel analizlerini yapmak, sonuçları yorumlamak, psikoloji eğitimi vermek ya da psikoterapi yapmak gibi beceriler edinirler.

Psikologların eğitimi, üniversiteden mezun olduklarında bitmez, çalıştıkları alana göre çeşitli eğitim, sertifika programı, seminer, kurs ve atölyelere katılarak mesleki gelişimlerine devam ederler. Bu hem bir ihtiyaç hem de bir zorunluluktur.

Psikolojiyle ilgili çeşitli alanlarda yüksek lisans (master) yapan psikologlar ‘uzman psikolog’ olarak anılır. Örneğin klinik psikolojide yüksek lisans yapan psikologlar, ‘uzman klinik psikolog’ olurlar.

Siz de, size önerilen psikoloğun aldığı eğitimle ilgili bilgi edinin; alınan eğitimlerin hangi kurumdan ve eğitimcilerden alındığına ve süresine dikkat edin.

Psikologların uyması gereken kurallar var mıdır ?

Psikologların çalışırken uyması gereken etik ilkeler Türk Psikologlar Derneği tarafından belirlenmiştir. Bu ilkelerin büyük kısmı evrenseldir, dünyanın her yerindeki psikologların ‘ortak değerlerini’ ve standartlarını belirler ve psikologların çalışmalarını planlamalarına yardımcı olur.

Genel etik ilkelerin ilki yetkinlik/yeterlilikle ilgilidir.
Birinci ilkeye göre psikolog, gerekli eğitimi almayı, mesleki olarak kendini sürekli geliştirmeyi ve yetkinliğine uygun görevler almayı kabul eder.

İkinci temel ilke yararlı olmak ve zarar vermemekle ilgilidir.
Üçüncü temel ilke ise kimseyi dünya görüşünü, cinsel tercihini, politik, dini ve ahlaki inançlarını değiştirmeye zorlamaz. Bunlardan dolayı kimseyi yargılamaz.

Hizmet Şekilleri
Bireysel Terapi

• Terapi Türü : Kurumun çalışanlarına Bireysel Terapi
• Süre : 50 dakika
• Yer : Bireysel Terapilerin kendi terapi merkezimizde gerçekleşmesi önerilir.

Grup Terapi

• Terapi Türü : Kurumun çalışanlarına Grup Terapi
• Kişi Sayısı : maks. 10 kişi
• Süre : 90 dakika
• Yer : Terapi yeri karşılıklı belirlenir

Supervizyon

• Terapi Türü : Takım içi ve takımlar arası çatışmalarda Süpervizyon
• Kişi Sayısı : maks. 6 kişi
• Süre : 120 dakika
• Yer : Terapi yeri karşılıklı belirlenir

Terapi gün ve saatleri karşılıklı belirlenir.