Top

Hareket 5

Hareket 5

Çalışanların spor profillerine göre içerik belirlenir

Atölye:

Şirket içindeki spor materyallerini kullanarak çalışma ve/veya materyalleri temin ederek çalışanlara belirli aralıklar ile egzersiz sunmak.